برای موفقیت در کنکور و اطلاع از اهمیت هر درس به نکاتی که خدمتتون میگم توجه کنید:

سال دوم:
فصل 1 و 2 پایه ی زیست شناسی هستند...جزئیات هر ماده ی آلی رو دقیق یاد بگیرید...مثالهای اونها مهم هستند...کار مربوط به هر اندامک و تفاوت سلولهای جانوری و گیاهی بسیار مهم است
فصل 3: رده بندی جانداران مطلب جدیدی برای طراح است...به دقت آن را مطالعه نمایید
مقایسه ی بافتهای پیوندی و ماهیچه ای مهم است...تفاوت بافت پارانشیم ،کلانشیم و اسکلرانشیم را خوب مطالعه نمایید
فصل 4: مقایسه ی لوله گوارش کرم خاکی ،گنجشک،ملخ و گاو بسیار تست خیز است
گوارشهایی که در هر قسمت لوله گوارش انجام می شوند مهم است
فصل 5 :نکات دستگاه تنفس پرندگان مهم است...امسال به ظرفیت های تنفسی دقت کنید...
فصل 6: دستگاه گردش خون خرچنگ،کرم خاکی ،ملخ و ماهی به صورت مقایسه ای مهم است
یک تست از نوار قلبی انسان خواهید داشت
فشار ریشه ای ، تعرق و تعریق مورد علاقه ی طراحان است
فصل 7: بازجذب مواد از کلیه از قسمتهای تست خیز است
فصل 8:یک تست معمولا از ماهیچه ها یا استخوانهای انسان طرح خواهد شد..حرکات گیاهان مهم است

سال سوم:
فصل 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 معمولا مشکلی برای دانش آموزان ایجاد نمیکند
فصل 6 و 7:
مراحل تقسیم میتوز و میوز و اتفاقات هر قسمت مهم است
فصل 8: بیماریهای ژنتیکی و دودمانه سوال معمول کنکور است...
فصل 9 و 10:
چرخه های تولیدمثل گیاهان و مقایسه ی آن ها مهم است....عملکرد هر هورمون گیاهی مهم است
فصل 11: یک سوال معمول کنکور از چرخه ی جتسی زنان است....با دقت بخوانید...

سال چهارم:
فصل 1: مراحل رونویسی و ترجمه مهم هستتد و رونویسی در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها مهم است
فصل 2 و 3 و 4: معمولا مشکلی ایجاد نمیکنند
فصل 5: در قسمت مفهومی به عوامل برهم زننده ی تعادل و سدهای زیگوتی توجه کنید و در بخش های محاسباتی خودلقاحی تست خیز است...
فصل 6: تفاوت الگوهای رشد و ایرادهای اصلی هر الگوی رشد را مطالعه نمایید
تفاوتهای جمعیت فرصت طلب و تعادلی بسیار مهم است
روابط همزیستی مختلف و مثالهای آن مورد علاقه ی طراحان است
در مورد انگلی هم حواستون باشه در چاپ جدید نوشته نوعی رابطه ی همزیستی است
پژوهشهای هر دانشمند و نتایج آنها مهم است
فصل 7: ویژگیهای رفتار ارثی و یادگیری و انواع رفتار یادگیری و مقایسه ی آنها مهم است
در رفتارهای ارثی: یادگیری،آموزش،تجربه....نقش ندارند.
رفتارهای مشارکتی و مثالهای آن و انتخاب جنسی مورد علاقه ی طراحان است
فصل 8:فصلی که همتون دوسش دارید و عاشقانه میخونیدش😊😉
اول یه طرح کلی از این فصل، روی یه برگه A4 برای خودت بکش...بعد هر چرخه رو جداگانه برای خودت رسم کن و بارها تکرار کن...و در نهایت هر کدوم از چرخه ها رو با هم مقایسه کن...
تو هر چرخه چی تولید میشه?چی مصرف میشه?در هر مرحله چه اتفاقاتی میفته?
از مقایسه ی مراحل چرخه ی کالوین،گلیکولیز و کربس تست خواهید داشت.
تخمیر و گلیکولیز مورد علاقه ی طراحان است
این فصل رو با اکثر فصلها میشه ترکیب کرد...

خیلی خوب یاد بگیرید.👍
فصل 9 ، 10 ، 11 : سه فصل دیگه که همتون دوسشون دارید
ویژگیهای هر ویروس ، باکتری،آغازی و قارچ رو به طور دقیق مطالعه کنید و در نهایت ویژگیهای مشترک این جانداران و تفاوتهایی که باهم دارند رو خوب یاد بگیرید
ویروسهای RNA دار و DNA دار و مقایسه ی چرخه های لیتیک و لیزوژنی مهم هستند..
باکتری های فتوسنتزکننده و تثبیت کننده نیتروژن مورد علاقه ی طراحان هستند
تولیدمثل کلامیدوموناس و کاهوی دریایی و شباهتهایشان مورد علاقه ی طراحان است
مقایسه ی تاژکداران،مژکداران،آمیب ، روزن داران و دیاتوم بسیار تست خیز است😊
چرخه ی زندگی هر قارچ رو دقیق یاد بگیرید و باهم مقایسه کنید...تولیدمثل آسکومیست ها مورد علاقه ی طراحان کنکور است...
آرزوی موفقیت برای همه ی شما عزیزانم را دارم🙏💐🙏
پیروز و سربلند باشید✌️

               

                                                             لینک کانال ما: