با سلام


برنامه مطالعاتی 4 آبان قلم چی کانون

پارت اول --- روزهای شنیه تا دوشنبه هفته اول

به صورت فایل صوتی


دانلود  برنامه :

مقطع یازدهم، 12 تجربی و فارغ التحصیل تجربیارتباط با استاد محمد درویشی :
09384031945
09198923570