با سلام


برنامه مطالعاتی 20 مهر قلم چی کانون

به صورت فایل صوتی


دانلود  برنامه :

مقطع یازدهم، 12 تجربی و فارغ التحصیل تجربیارتباط با استاد محمد درویشی :
09384031945
09198923570