*** استاد درویشی  ***

با سابقه 5 سال همکاری با موسسات آموزشی معتبر کشور و چندین سایت معتبر کشور در زمینه کنکور به عنوان مشاور کنکور

با سابقه ارائه چندین مقاله در کنفرانس های بین المللی و کشوری و مجله های علمی و پژوهشی و ...

تلفن تماس جهت ارتباط : 1945 403 0938