با سلام


برنامه مطالعاتی 4 آبان قلم چی کانون

پارت دوم --- روزهای سه شنیه تا جمعه هفته اول

به صورت فایل صوتی


دانلود  برنامه از طریق لینک زیر :

مقطع یازدهم، 12 تجربی و فارغ التحصیل تجربیلینک کانال ما: