راه حل های برطرف کردن مشکل کند خوانی

⛔️علت اول: کلمه خوانی
✅ راه حل: جمله خوانی
 مغز با معنی و مفهوم سر و کار دارد نه با خود کلمات مثل صحبت کردن تصور کنید، مثلا یک تایپیست که کلمه به کلمه از روی متن می خواند و تایپ می کند اگر پس از این که ۲ صفحه تایپ کرد از وی در باره متن سوال کنید وی کمتر از ۳۰ درصد مطالب را می تواند به خاطر آورد.

⛔️علت دوم: بلند خوانی
 ✅راه حل: چشم خوانی
 زمانی که متنی را بلند می خوانید مطالب و اطلاعات از دهان به گوش بعد به مغز می رسد ولی اگر چشم خوانی کنید چشم مطلب را می بیند و مغز آن را درک می کند .می بینید که با چشم خوانی مطالب مسیر کوتاهتری برای رسیدن به مغز را طی خواهد کرد.
علت سوم:

⛔️لب خوانی یا درون خوانی است،
 ✅راه حل: چشم خوانی
تکان خوردن لب ها علیرغم پایین آوردن سرعت باعث پایین آوردن تمرکز نیز می شود.

⛔️علت چهارم: برگشت غیر عادی چشم به عقب،
✅راه حل: خط بردن
ثابت شده است که ما زمانی که مطلبی را می خوانیم چشم به طور غیر عادی بر می گردد و به کلمات قبل نگاه می کند که به وسیله خط بردن (دنبال کردن کلمات با انگشت، خودکار و …) این مشکل را بر طرف می کنیم.

⛔️علت پنجم: سرگردانی چشم بین خطوط،
✅راه حل: خط بردن