برای برنامه ریزی واسه الان :

واسه بچه های تجربی : 4 تا درس اختصاصی گذاشتم به تناسب وضعیت تحصیلی و ساعت های مطالعاتی می تونید هر چهار درس یا 3 درس را روزانه مطالعه کنید حالا ! بودجه بندی هر هفته هم که مشخصه . راحت می تونید با تقسیم حجم هر درس بعلاوه میزان تست بر روزهای هفته تعداد صفحات را برای هر روز مشخص کنید زبان هم که آخر شب می خونید ، ی درس عمومی هم بین دروس اختصاصی ، همین !

بچه های ریاضی هم به همین صورت عمل کنند