مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی کنکور

۱۴۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برنامه ریزی» ثبت شده است

دانلود برنامه روز 3 (پنج شنبه) اردوی 45 روزه تابستان 97

با سلام


برنامه مطالعاتی روز 3 (پنج شنبه
)
 روز 16 مرداد 97


دانلود  برنامه :


مقطع 12 و فارغ التحصیلان تجربیارتباط با استاد درویشی :

09384031945
۰ نظر
محمد درویشی

دانلود برنامه روز 2 (چهار شنبه) اردوی 45 روزه تابستان 97

با سلام


برنامه مطالعاتی روز 2 (چهار شنبه
)

ادامه مطلب...
۰ نظر
محمد درویشی

دانلود برنامه روز 7 (جمعه) آزمون 19 مرداد قلم چی کانون تابستان 97

با سلام


برنامه مطالعاتی روز 7
(جمعه ) آزمون 19مرداد قلم چی کانون
 روز 7 مرداد 97


دانلود  برنامه :

ادامه مطلب...
۰ نظر
محمد درویشی

دانلود برنامه روز 6 (پنج شنیه) آزمون 19 مرداد قلم چی کانون تابستان 97

با سلام


برنامه مطالعاتی روز 6
(پنج شنبه) آزمون 19مرداد قلم چی کانون
 روز 7 مرداد 97


دانلود  برنامه :

ادامه مطلب...
۰ نظر
محمد درویشی

دانلود برنامه روز 5(چهار شنیه) آزمون 19 مرداد قلم چی کانون تابستان 97


با سلام


برنامه مطالعاتی روز 5
(چهار شنبه) آزمون 19مرداد قلم چی کانون
 روز 7 مرداد 97


دانلود  برنامه :

ادامه مطلب...
۰ نظر
محمد درویشی

دانلود برنامه روز 4 (سه شنیه) آزمون 19 مرداد قلم چی کانون تابستان 97

با سلام


برنامه مطالعاتی روز 4
(سه شنبه) آزمون 19مرداد قلم چی کانون
 روز 7 مرداد 97


دانلود  برنامه :

ادامه مطلب...
۰ نظر
محمد درویشی

دانلود برنامه روز 3 (دوشنیه) آزمون 19 مرداد قلم چی کانون تابستان 97

با سلام


برنامه مطالعاتی روز 3
(دو شنبه) آزمون 19مرداد قلم چی کانون
 روز 7 مرداد 97


دانلود  برنامه :

ادامه مطلب...
۰ نظر
محمد درویشی

دانلود برنامه روز 2 (یک شنیه) آزمون 19 مرداد قلم چی کانون تابستان 97

با سلام


برنامه مطالعاتی روز 2
(یک شنبه) آزمون 19مرداد قلم چی کانون
 روز 7 مرداد 97


دانلود  برنامه :

ادامه مطلب...
۰ نظر
محمد درویشی