با سلام


برنامه 20 مهر قلم چی کانون
#روز_20_مهر_97


دانلود  برنامه :

مقطع 12 تجربی و فارغ التحصیل تجربی


مقطع یازدهم تجربی


ارتباط با استاد درویشی :

09384031945
09198923570