با مباحثی که یادگیری آنها سخت است و زود فراموش میشوند چکار کنیم؟

همه ما در هر کتابی که میخواهیم آن را مطالعه کنیم به مباحثی برخورد میکنیم که یادگیری آن ها بسیار سخت است، گاهی اوقات حتی اگر آن هارا با مشقت فراوان یاد بگیریم خیلی زود فراموش میشوند حال این سوال پیش می آید که چگونه این مباحث سخت را یاد بگیریم و تا روز امتحان فراموش نکنیم؟ در این مقاله به بررسی راه کار هایی برای یادگیری مطالب سخت و جلوگیری از عدم فراموشی آن ها خواهیم پرداخت

تکنیک اول

اصلی در روان شناسی وجود دارد و آن هم این است که هرچقدر ما در یادگیری با یک مطلب حواس بیشتری را درگیر کنیم آن مطلب را عمیق تر و بهتر یاد میگیریم به عبارتی وقتی شما در مطالعه و یادگیری یک مطلب صرفا از حس بینایی خود بهره بگیرید خیلی سخت مطلب را یاد میگیرید و خیلی زود فراموش میکنید نسبت به وقتی که شما در مطالعه آن مطلب از حس لامسه خود یعنی نوشتن هم بهره بگیرید! حال تکنیک یادگیری مباحث سخت و جلوگیری از فراموشی آنها بدین صورت هست که ما در یادگیری آن ها تا جایی که میتوانیم حواس بیشتری را درگیر بکنیم یعنی هم بینایی هم لامسه حتی شده شنوایی، اگر شما در یادگیری یک مطلب آن را با چشمانتان بخوانید و از روی آن بنویسید و آن را برای خودتان توضیح دهید یادگیری آن راحت و فراموشی آن سخت میشود


تکنیک دوم

تکنیک دوم معروف هست به تکنیک طبقه بندی این تکنیک در مباحث مشاوره تحصیلی بیان میکند که وقتی شما یک مبحث را خیلی سخت یاد میگیرید یا آنقدر مباحث آن پیچیده هستند که فراموش میکنید (مثلا شرح آناتومی بدن) باید دست به طبقه بندی اطلاعات بزنید برای مثال همه مفاهیم برای دست را یکجا همه مفاهیم برای پا را یکجا و ... را در یک کاغذ بنویسید و به صورت دسته بندی شده آن هارا مرور کنید                                                          لینک کانال ما: