نکاتی مهم آزمون فیزیک 3 شنبه 8خرداد :

1- در امتحان فیزیک 3  شنبه یک پاسخنامه به صورت زیر خواهید داشت که باید پاسخ هر سوال در جای معین شده نوشته شود
2- معمولا سوال اول و دوم و سوم به صورت درست و غلط و یا دو گزینه ای می باشد که احتمالا هر سوال از چهار قسمت تشکیل شده و یک نمره دارد
3- معمولا تعداد سوالات بین 15 تا 18 تا است.

مثلا اگر 17 تا سوال برای رشته ریاضی باشد 8تا 9  سوال اول مفهومی و پرسش و آزمایش است و بقیه  شامل مسایل است.
4- تعداد صفحات پاسخنامه 4 صفحه است که 3 صفحه آن برای پاسخ سوال در نظر گرفته شده و صفحه چهارم برای سوالاتی در نظر گرفته می شود که احتمالا نیاز به فضای بیشتر برای پاسخ دارد و یا برای پیش نویس
5- ده نمره برای مفاهیم و ده نمره برای تمرینات در نظر گرفته می شود
6-در حل مسایل دقت فراوان داشته باشید
7- تبدیل واحدها در حل مسایل بسیار حائز اهمیت است و قبل از اقدام به حل مسایل حتما تبدیل واحد ها را انجام دهید
8- در حل مسایل فرمول ها دارای نمره هستند پس الزاما باید فرمول های مربوطه را بنویسید
9- جواب های آخر با واحد درست نیز  نمره دارد
10-در نتیجه از ده نمره حل مسایل بیش از 4 نمره متعلق به فرمول های موبوطه است که در حل مسایل به کار می روند
11- سعی کنید خوش خط و بدون خط خوردگی بنویسید
12- در پاسخنامه از مداد و لاک غلط گیر استفاده نکنید
13- سعی کنید با مدیریت زمان ، وقت خود را تنظیم کنید تا با کمبود وقت مواجه نشوید
14- پاسخ سوالات نه ریزو نه درشت باشد وسعی کنید در جای در نظر گرفته شده سوال را پاسخ دهید تا نیاز به فضای اضافه نباشد
15- در نمودار های ترمودینامیکی روی محور ها تبدیل واحد های لازم را انجام دهید تا در حین حل مسئله فراموش نشود


موفق باشید :)


 
                                                         لینک کانال ما: