درس دین و زندگی از درس‌هایی است که می‌توانیم با مقداری دقت به درصد 100 برسیم. در این درس 25 سؤال در کنکور سراسری مطرح می‌شود که 9 سؤال از سال دوم و 9 سؤال از سال سوم و 7 سؤال از پیش‌دانشگاهی است. به طور کلی سؤالات دین و زندگی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

(1 سؤالات آیات و احادیث که تقریباً 18 سؤال است.

2 )سؤالات مربوط به متن درس‌هایی که تقریباً 7 سؤال است.

برای پاسخ به سؤالات آیات که سخت هم هستند باید بتوانید با دیدن یک آیه بگویید که:

الف) معنی آیه چیست؟

ب) آیه‌ مربوط به کدام‌یک از درس‌هاست؟

پ) درس مربوط در مورد چه مبحثی بود؟

ت) آیه از کجای درس انتخاب شده و متن درس با آیه چه ارتباطی دارد؟

ج) مخاطب آیه کیست؟

با این کار می‌توانید به تست مربوط به آیه جواب درست بدهید؛ ولی برای رسیدن به این تسلط باید بارها و بارها آیات را مرور کنید تا به تسلط برسید.

برای پاسخ دادن به سؤالات متن هم با دقت کامل متن درس‌ها را مطالعه کنید و بر روی کلمات کلیدی متن تمرکز کنید

                                                       لینک کانال ما: