چهارتوصیه مهم درزمان امتحانات:
۱-قبل از امتحان با دوستانتان راجع به اضطراب و دل شوره و امتحان صحبت نکنید. بهتر است بدانید که نگرانی هم چون یک بیماری مسری قابل سرایت به دیگران است.

۲- توجه داشته باشید نگاه کردن به دیگر دانش آموزان و نحوه عملکرد آنان می تواند موجب اضطراب زیادی در حین امتحان شود. مانند دیدن دانش آموزی که تند تند می نویسند یا... .. بنابراین تمام توجه خود را بر روی ورقه امتحانی تان متمرکز نمایید تا آرامش بیشتری داشته باشید.

۳- برای پاسخ گویی به سؤالات از یک برنامه منظم پیروی کنید:
ابتدا به سؤالات ساده تر پاسخ دهید. بعد به آن ها که نمره بیش تری دارند. سپس سوالاتی که مشکل تر هستند و نهایتاٌ سوالاتی که جواب دادن به آن ها وقت بیش تری می گیرد و سوالاتی که نمره کم تری دارند.اگر پاسخ سوالی را نمی دانید، هرگز روی سوال ترمز نکنید که موجب هدر رفتن وقت می شود اما بدانید که همیشه یک پاسخ ضعیف و ناقص بهتر از هیچ است.

۴- سعی کنید عجله ای برای تحویل دادن ورق نداشته باشید و تا انجا که می توانید درباره سوالات فکر نمایید.

در امتحان ها چه قبول بشوید و چه مردود، ارزش و اهمیت شما بیش از آن نمره ای است که بر روی یک برگ کاغذ می گیرید.                                                        لینک کانال ما: