🏖 یکی از دلایل توقف رشد، "مقایسه" است

 همیشه خود را با "هدف" های خودتان مقایسه کنید نه با دوستان و همکارانتان

 باید ببینید توانایی های شما چیست و خواسته های شما کدام است؟

 نه اینکه دیگران چه کرده و می کنند
 همیشه کسانی هستند که دارایی کمتر یا بیشتر از شما دارند

✖️هیچ یک از اینها ملاک نیست

 خود را فقط با هدف ها و تواناییهای خود مقایسه کنید

قهرمانی که در میدان مسابقه عملکرد بی نظیری از خود نشان می دهد، نتیجه ی هزاران ساعت تمرین را به نمایش می گذارد.

 شما نیز می توانید همین کار را با تغذیه، خواب، ورزش، تفکر و کار خود انجام دهید
 سعی کنید هر روز یک درصد بهتر از روز قبل باشید

 تغییری یک درصدی شاید تغییر بزرگی به نظر نرسد، اما همین پیشرفت های روزانۀ کوچک، در دراز مدت زندگی شما را متحول خواهند کرد