دومین آزمون کنکوری های 96

کنکوریهای 96 سلام:

15 مرداد تقریبا اکثر شماها دومین آزمون خود را تجربه خواهید کرد، در این مقاله آموزشی مشاوره ای به مهارت خوب آزمون دادن و تحلیل آزمون میپردازیم

1-در هنگام مواجه شدن با سوالات شک اگر بین دو گزینه احتمال 50 درصد وجود دارد از خیر آن سوال بگذربد و در کنار آن سوال حرف "ش" را به معنای شک قید کنید احتمالات 80 به 20 یا 90 یه 10 را بزنید

2-اگر نکات یا فرمولهای مربوط یه سوالی را فراموش کرده اید حرف "ف" را به معنی فرموش شده را برای آن سوال قید کنید

3-اگر به سوالی برخورد کردید که جزء مباحث مورد مطالعتان بود ولی به دلایلی از قبیل نمودار یا شکل یا معادله پیچیده ... از آن سوال گذشتید آن سوالات را با علامت خاصی مشخص کنید

4-محاسبات مربوط به هر سوال را در قسمت همان سوال بنویسید.حال بعد از اتمام آزمون و دریافت پاسخنامه در مرحله تحلیل آزمون به سوالات شک دار و فراموش شده مراجعه کرده و علت را مشخص کنید اگر سرسری یا ناقص خوانده اید یادگیری آن مبحث را کامل کنید و اگر درسنامه تان در آن زمینه ناقص بود آن نکته را به درسنامه اضافه کنید

در مورد سوالات سخت مربوط به مباحثی که خوانده اید به تجزیه و تحلیل آن سوال پرداخته و علت را دربیاورید. و در کتاب خودآموزی یا درسنامه خود نکته را یادداشت کنید

در مورد نکته 4 : اگر گزینه انتخابی را اشتباه بود یا یا وسط کار بقیه راه حل رو بلد نبودید در مرحله تحلیل آزمون با مقایسه پاسخ خود و پاسخنامه علت مشخص می شود


** با انجام این موارد ساده تمامی سوالات آزمون طبقه بندی شده و در آزمون های جمع بندی کارتان راحت می شود

** تحلیل آزمون با توجه به سطح و مباحث خوانده شده آزمون ممکن است یک نیم روز تا 1 روز و نیم طول بکشد پیشنهاد میکنم بعد آزمون و قبل از شروع برای آزمون بعد اینکار انجام شود

 

موفق باشید