علل عدم تمرکز حواس

عدم تمرکز حواس، موضوعی است که بسیاری از جوانان از آن رنج می ‏برند و دلایل مختلف و متعددی دارد. همانطور که خود می ‏دانید، تمرکز حواس در هر کاری از ضروریات قطعی به شمار می آید. گفتنی است تمرکز حواس، حالتی ذهنی و روانی است که در آن حالت، تمام قوای حسی، روانی و فکری انسان روی موضوع خاصی متمرکز می‏ شود و تضمین کننده انجام صحیح کارها و رهایی از خطرات احتمالی است به هر حال در یک جمع‏ بندی کلی می ‏توان گفت : بیشتر افراد به دلایل عمده زیر، با عدم تمرکز فکر و حواس مواجه می ‏شوند :
1. کسانی که خود را به انجام دادن کاری مجبور می ‏کنند، در حالی که تمایل درونی چندانی به آن ندارند. در این صورت تمام قوای ذهنی و روانی‏شان به طور خودکار از آن موضوع پرت می ‏شود و دچار حواس‏پرتی می ‏گردند.

2. فشارهای روانی نیز از عوامل عمده تشتت (پراکندگی) فکری است. بیشتر افراد زمانی که با مسأله‏ای مواجه می‏ شوند، اگر معتقد باشند زمان کافی برای حل آن ندارند و یا توانایی حل مسأله و کسب توفیق را در خود نبینند، دچار نگرانی و اضطراب می ‏شوند و در نتیجه این نگرانی‏ها، ترس از شکست، افکار منفی، عدم اعتماد به نفس و خیال‏بافی‏ های منفی‏ گرایانه، توان عمل و ابتکار و خلاقیت را از آنان سلب می‏ کند و به جای اینکه روی موضوع خاص تمرکز کنند، بر ترس و احتمال شکست خود تمرکز می‏ کنند و یأس و ناامیدی بر آنها چیره شده و موجب حواس‏پرتی شان می گردد.

3. گاهی برخی حوادث و اتفاقات، فضای روانی فرد را دچار اختلال می‏ کند (نظیر آنچه در زندگی شخصی، تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و... رخ می ‏دهد) و امکان تمرکز حواس را از بین می ‏برد.

4. تکثر و تعدد فعالیت‏های فرد، مخصوصاً اگر در حد توان او نباشد، نیز باعث عدم تمرکز حواس می‏ شود.

نکته : در صورتى که موضوع یا موضوعات خاص و محدودى، باعث عدم تمرکز در شما مى‏شود، به دنبال راه حل مناسب آن باشید؛ چرا که این در حکم علت عدم تمرکز حواس شما است. پس براى مقابله با آن، ابتدا علت و عامل اصلى را شناسایى کنید و در پى حذف یا تقلیل آن برآیید.