درس دین و زندگی:
درس به درس خواندن روشی کافی هست
البته سعی کنید به آیات توجه شدید کنید
اول آیات بعد متن و بعد تست... حد اقل 20 یا 30 تست رو بعد از مطالعه هر درس بزنید و وقتی میخواید ادامه رو بخونید سعی کنید حد اقل 20 تست از درس قبل هم بزنید


                                                               لینک کانال ما: