تست‌خوانی

تست‌خوانی یعنی با یک بار نگاه کردن به تست‌ها بتوانید آن‌ها را تفکیک کنید و در سه گروه زیر دسته‌بندی کنید:

گروه اول: تست‌های آسانی که می‌توانید به آن‌ها پاسخ درست بدهید.

گروه دوم: تست‌های وقت‌گیری که برای پاسخ دادن به آن‌ها نیاز به زمان بیش‌تری دارید.

گروه سوم: تست‌های دشواری که نمی‌توانید به آن‌ها پاسخ بدهید.

تشخیص و تفکیک تست‌ها در وهله‌ی اول شاید کمی دشوار به نظر برسد ولی با تمرین و تکرار مهارت شما در انجام این کار بیش‌تر می‌شود. در آزمون‌ها به انواع سؤالات کنکور پاسخ می‌دهید و شاید بسیاری از سؤالات را قبلاً حل کرده باشید و بارها تمرین کرده‌اید؛ بنابراین به راحتی می‌توانید تست‌ها را دسته‌بندی کنید و تشخیص بدهید که می‌توانید به آن‌ها پاسخ دهید یا خیر. شباهت تست‌های کنکور هر سال با سال‌های گذشته زیاد است؛ بنابراین اگر تست‌خوانی و تشخیص و تفکیک سؤالات  را با دقت انجام دهید، مطمئناً تا کنکور مهارت کافی برای اجرای این روش را به دست می‌آورید.

علاوه بر آزمون‌ها، هر شب به مدت 10 الی 15 دقیقه قبل از خواب، چند تست کنکور از کتاب تست طبق بندی شدتونی
 انتخاب کنید و تست‌خوانی را تمرین کنید و اصطلاحاً با تست‌ها بازی کنید و تا کنکور این کار را انجام دهید.                                                         لینک کانال ما: