دفتر برنامه ریزی


دفتر برنامه ریزی کانون دو تاثیر تعیین کننده دارد :‌ اولین و مهم ترین تاثیر افزایش ساعات مطالعه است . به گونه ای که هر دانش آموزی که چند هفته دفتر برنامه ریزی را تکمیل می کند متوجه تاثیر دفتر برنامه ریزی بر افزایش ساعات مطالعه ی خود می شود . با تکمیل دفتر برنامه ریزی شما با خودتان رقابت می کنید و تلاش می کنید به شرایط ایده آل خود نزدیک شوید و هر هفته از هفته ی قبل بیشتر و بهتر مطالعه کنید .

اما دومین تاثیر مهم دفتر برنامه ریزی بهبود کیفیت مطالعه از طریق ایجاد تعادل های مطالعاتی است . وقتی صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی را تکمیل می کنید متوجه تعادل ها و عدم تعادل های خود می شوید . پدر و مادرها می‌توانند این صفحه را برای فرزندانشان پر کنند و زمان زیادی هم نیاز ندارد.

دقت کنید که تشخیص کیفیت مطالعه و ازجمله تشخیص تعادل مطالعه نیازمند یک ابزار است و به طور حسی و شهودی نمی توان این موضوع را به خوبی تشخیص داد . ممکن است دانش آموز بدون اطلاع دقیق از وضع خود یک درس یا یک مبحث را که علاقه دارد یا بر عکس به دلیل ضعف جدی می خواهد در آن درس وضع خود را بهبود بخشد بیش از اندازه مطالعه کند و به درس های دیگر کم توجهی نماید . پس از آن که صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی را پنج یا شش بار تکمیل کردید متوجه تعادل های مطالعاتی خود می شوید.
ردیف های افقی، تعادل ها و عدم تعادل های شما در مطالعه ی درس های مختلف را نشان می دهد و ردیف آخر که ردیف جمع کل هر هفته است نشان می دهد آیا ساعات مطالعه ی شما در هفته های متوالی متعادل است یا نه .