⭐️⭐️ اصول قبل از مطالعه

تعیین دقیق هدف : انگیزه و هدف یکی از مهمترین عوامل یادگیری است که روند آن را آسان و سریع می کند. بنابراین باید قبل از مطالعه هدف خود را به روشنی مطرح کنید. به طور مثال انتظار دارید چه میزان خبر و اطلاعات از مطلبی را که می خوانید به دست آورید شما باید در انتخاب هدف مطالعه، به نکته های اصلی و مهم دقت کنید و مطالب کلیدی را برگزینید .

تعیین مدت زمانی مطالعه و مقدار مطالعه کتاب :باید تعیین کنیم می‌خواهیم چه مدت این کتاب را بخوانیم و سپس تصمیم بگیریم چه مقدار کتاب را در چه مدت زمان بخوانیم و اگر زمان و مقدار مطالعه مشخص شود، دقت هنگام خواندن افزایش می‌یابد. ضمن آن که تعیین زمان و مقدار مطالعه نگرانی و دلهره و بیم خواننده را می‌کاهد و آرامش می‌دهد .

انتخاب محیط مناسب : مکان مناسب برای مطالعه یکی از عواملی است که می‌تواند حواس پرتی را به حداقل برساند. سعی کنید هر روز در جای ثابتی مطالعه کنید. مکان ساده باشد . نور کافی و مناسب هم لازم است تا موجب خستگی چشم نشود. هنگام مطالعه محل نشستن باید راحت باشد تا با مشکل مواجه نگردد .

اجتناب از پرخوری : هنگام مطالعه غذای سنگین و زیاد نخورید، چرا که وقتی شکم پر باشد به خواب و استراحت تمایل پیدا می‌کنید لذا یادگیری دچار مشکل می‌شود .

⭐️⭐️اصول هنگام مطالعه

مطالعه‌ی فعالانه : دانش آموز باید هدفدار مطالعه کند. در واقع برای به نتیجه رسیدن و بهره بردن باید مطالعه فعالانه انجام گیرد. می توان با گزینش نکته های مهم، علامت گذاری، حاشیه نویسی، خلاصه نویسی و حل تمرین به این امر کمک کرد .

جدیت در مطالعه : زمانی را که معین کرده اید تا خواندن را شروع کنید، بیهوده وسواس به خرج ندهید و بهانه تراشی نکنید. کارهای عقب مانده را هنگام مطالعه انجام ندهید . حین مطالعه از تلویزیون و رادیو و صحبت کردن دوری کنید .

حفظ آرامش در هنگام خواندن :در زمان مطالعه از هیجان زدگی اجتناب کنید. مهمترین مسئله حفظ آرامش در زمان مطالعه است. زیرا نگرانی و هیجان زدگی ذهن شما را آشفته می کند و مانع ایجاد تمرکز ذهنی می شود و فرد از فهم مطالب باز می‌ماند .

ترک افکار منفی :هنگام مطالعه نباید با افکار منفی و گسترش دامنه آن، ذهن خود را مشغول و مضطرب کنید. هیچ گاه با خود این جملات را تکرار نکنید «من در امتحان و آزمون موفق نمی‌شوم ».

استفاده از انگشت :هنگام مطالعه بهتر است انگشت سبابه را روی خطوط قرار دهید به این وسیله از حافظه بصری خود نیز استفاده بهتری می‌توان کرد .

تمرکز حواس : برای استفاده از خواندن باید روی موضوع مورد نظر توجه داشته باشید و به اصطلاح حواستان را متمرکز کنید تا موضوع بحث و نکته های اصلی و فرعی، نظرات و استدلال ها را درک کنید .

استراحت : بعد از مطالعه به اندازه معین لازم است  15 دقیقه استراحت کنیم .

⭐️⭐️اصول بعد از مطالعه

سازماندهی آموخته‌ها : در طول مطالعه نکته ها، یادداشت هاو علامت گذاری‌ها را یک بار بررسی و شماره‌گذاری کنید .

تکرار آموخته‌ها : یکی از عوامل یادگیری یادسپاری آموخته ها ست لازم نیست تمام مطالب را یک باره و در یک زمان به خاطر بسپارید بلکه برعکس اگر در فاصله های زمانی متعدد عمل تکرار انجام گیرد مطالب بهتر در ذهن می‌ماند .

مرور : مرور به معنای دوباره خواندن و با تفضیل بیشتر خواندن تمام نکته هایی است که در ظرف هفته درباره آن مطالعه کرده ایم، به طور خلاصه مرور چند فایده دارد :

مرور موجب درک بهتر درس ها می‌شود .
مرور موجب می شود درس ها و آموخته ها دیرتر فراموش شود .
مرور هفتگی شما را همیشه برای هرگونه آزمایش و امتحان آماده نگه می‌دارد