11 روش برای تقویت حافظه


1- کل حواس و توجه تان را معطوف مطلبی کنید که در حال مطالعه آن هستید.
2- با پایه ریزی برنامه ای منظم برای مطالعه دروس هر جلسه از روی هم انباشته شدن آنها خودداری کنید.
3- اطلاعاتی که مطالعه می کنید را دسته بندی و مرتب کنید.
4- از ابزار و فنون کمک حافظه برای افزایش و تقویت آن استفاده کنید.
5- اطلاعاتی را که مطالعه می کنید شرح و توضیح و مرور کنید.
6- اطلاعات جدید را به چیزهای که پیش از این می دانستید ربط دهید.
7- مفاهیم را برای تقویت یادآوری و به خاطر سپردن در ذهن مجسم و متصور بسازید.
8- مفاهیم و مطالب جدید را برای فرد دیگری توضیح یا حتی درس دهید.
9- به اطلاعات یا داده های مشکل توجه ویژه تری داشته باشید.
10- برنامه روتین مطالعه تان را تغییر دهید.
11- کمی بخوابید