بیش‌ترین اشتباهاتی را که دانش‌آموزان در جلسه‌ی آزمون به آن دچار می‌شوند :

  1
درس خواندن طولانی‌مدت تا پاسی از شب: تعداد زیادی از دانش‌آموزان با انگیزه‌ی کسب رتبه و تراز بهتر تا دیروقت درس می‌خوانند و در جلسه‌ی آزمون تمرکز حواس کافی ندارند و این نکته توصیه می‌شود که هنگام آزمون دادن تا دیروقت بیدار نمانید.

  2
رعایت نکردن تکنیک ضربدر و منها: هنگام پاسخ‌گویی، سؤالات ساده و دشوار را علامت‌گذاری کنید تا به مدیریت زمان دست یابید و زمان تعیین‌شده را از دست ندهید.

 3آرامش نداشتن در جلسه‌ی آزمون: باید طوری برنامه‌ریزی کنید که به موقع در جلسه‌ی آزمون حاضر شوید. دیر رسیدن اضطراب و نگرانی را به همراه خواهد داشت.

  4
درست نخواندن صورت سؤال: تند و سریع خواندن صورت سؤال هیچ کمکی به شما نمی‌کند بلکه باعث می‌شود تا مفهوم درست سؤال را از دست بدهید و نتوانید گزینه‌ی درست را انتخاب کنید.

 5ذهنی حل کردن سؤال‌های محاسباتی: به هیچ وجه توصیه نمی‌شود که فرمول‌ها را ذهنی حل کنید. آن‌ها را بنویسید تا بتوانید تمرکز و تسلط کافی بر روی سؤال‌ها داشته باشید. درواقع بیش‌ترین اشتباهات رایج دانش‌آموزان اشتباه محاسباتی است که با تکرار و حل تست فراوان تا حدود زیادی کم می‌شود.

 6
حدسی جواب دادن سؤالات: دانش‌آموزانی که بین دو گزینه شک و تردید دارند بهتر است که به آن سؤال جواب ندهند.

 7 تمیز پاک نکردن گزینه‌ی نادرست: حتماً با پاک‌کن مناسب جای گزینه‌ای را که می‌خواهید پاک کنید درست تمیز شود تا پاسخ‌برگ کثیف و سیاه نشود.