ریاضی در حد صفر ضعیفم چکار کنم واسه کنکور؟😓

(ویژه رشته تجربی)

💠برای مدت باقی مونده و بچه های ضعیف توصیه میشه  صرفا مباحث انتخابی مطالعه بشه. با توجه به پیشنیاز ها و سطح سختی مباحث میشه گفت که برای کنکور در درجه اول مباحث مستقلی رو باید خوند که آسونتر هستند، ترکیبیات و احتمال + آمار + ماتریس جزو این دسته هستند، سایر مباحث جزو مباحث وابسته و نیازمند رعایت پیش نیاز ها هستند.

🔦درصورتی که بیش از حد در ریاضی ضعیف باشید باید بدونید که مباحث پایه ای (شامل اتحاد ها ، کار با عبارات جبری و حل معادلات و نامعادلات و تعیین علامت ) ابزار کار شما در حل مسائل هستند و مهمترین پیشنیاز ها محسوب میشوند.
🔦پس بعد از مطالعه و تمرین کافی روی این بخش ها معادله درجه 2 رو بخونید، مثلثات (در حد آشنایی با روابط اصلی و مقادیر مثلثاتی) + تابع و مباحث وابسته + لگاریتم +خواص و کلیات قدر مطلق و جز صحیح رو بخونید. حد و پیوستگی اولویت بعدی شماست و مشتق رو هم میتونید مطالعه کنید.
نکته اینکه حد و مشتق مباحثی هستند که بعد از تسلط روی معادله و نا معادله، ریشه توان و کار با عبارات جبری میتونن کار بشن و به سادگی یادگرفته بشن. پس از این فصل ها اصلا نترسید.

🔱مثل همیشه تاکید میکنم از هر مبحث تعداد زیادی تست آموزشی حل کنید تا به سطح تسلط نسبی برسید. به یک دور خوندن بسنده نکنید! برای آموزش در حال حاضر تست تالیفی حل کنید

✔️جمع بندی: با مطالعه مباحث فوق شما بر حدود 40-50% از مباحث میتونید مسلط بشید که درصد رتبه های  خوب رشته تجربی در درس ریاضیه!