مثلث شکست

خب حالا ضلع‌های این مثلث چی هست!؟

🔻ترس        
🔻نا امیدی
🔻غرور