راهکارهای کاهش اضطراب:

اضطراب یکی از چیزایی هست که تو دوران کنکور همواره باهامونه و آرامش مارو تو شاد ترین لحظه هامون بهم میزنه. اضطراب به خودی خود چیز خوبی هست و باعث میشه به خاطرش بیشتر تلاش کنیم و درس بخونیم ولی میزان بیش از حد اون آزار دهنده است.