با سلام


برنامه مطالعاتی روز 2 (چهار شنبه
)
 روز 16 مرداد 97


دانلود  برنامه :


مقطع 12 و فارغ التحصیلان تجربیارتباط با استاد درویشی :

09384031945