با سلام


برنامه مطالعاتی روز 1
(شنبه) آزمون 19مرداد قلم چی کانون
 روز 6  مرداد 97


دانلود  برنامه :


مقطع 12 تجربی


مقطع پیش دانشگاهی تجربی


ارتباط با استاد درویشی :

09384031945